Zaproszenie na konferencję podsumowującą projekt "Od nauki do biznesu. Projekt wsparcia spin-off"


Data dodania: 2011-03-15 15:09:19

Opolski Park Naukowo – Technologiczny Sp. z o.o. wraz z Uniwersytetem Opolskim we współpracy z partnerem zagranicznym Technologie-und Gründerzentrum Bautzen GmbH serdecznie zaprasza na konferencję podsumowującą realizację projektu  "Od nauki do biznesu. Projekt wsparcia spin-off", która odbędzie się w dniu 18 marca br. o godz. 10:00 w Auli Błękitnej  Uniwersytetu Opolskiego mieszczącej się  przy Placu  Kopernika 11a.

W czasie konferencji zostaną zaprezentowane rezultaty realizowanego w latach 2010-2011 projektu dotyczącego zwiększenia transferu wiedzy i wzmocnienia powiązań sfery B+R z sektorem MSP, poprzez adaptację  rozwiązań wsparcia przedsiębiorczości akademickiej, wypracowanych w innym kraju (Niemcy).

Na konferencji wystąpią: reprezentanci Beneficjenta, naukowcy biorący udział w projekcie, przedsiębiorcy oraz instytucje zaangażowane w realizację projektu.

Konferencja będzie się składać z części prezentacji oraz dyskusyjnej.

Osoby zainteresowane uczestnictwem w Konferencji prosimy o potwierdzenie uczestnictwa do dnia 17 marca 2011 r. pod wskazanym numerem telefonu 077 452 74 57 lub na adres poczty mailowej inkubator@uni.opole.pl


Program konferencji.pdf








Strona internetowa współfinansowana ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego.

dol