II MIĘDZYNARODOWE WARSZTATY


Data dodania: 2011-03-08 13:31:26

Opolski Park Naukowo-Technologiczny Sp. z o.o. we współpracy z partnerem zagranicznym Technologie-und Gründerzentrum Bautzen GmbH informuje, iż w dniu 8 marca 2011r. odbył się warsztat międzynarodowy pt. „Szlifowanie diamentów. Analiza akademickich pomysłów na biznes” realizowanych w ramach projektu pn.        „Od nauki do biznesu. Projekt wsparcia spin-off” współfinansowanego przez Unię Europejską ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego.

Warsztat poprowadzili eksperci zagraniczni, specjaliści w dziedzinie przedsiębiorczości akademickiej w Niemczech:

  • prof. Jürgen Besold – Centrum Technologiczne TGZ Bautzen
  • dr Björn Wolf – Instytut Badawczo-Rozwojowy Helmholtz-Zentrum Dresden
  • Mario Kretzschmar – Dresden EXISTS

 W trakcie spotkania pracownicy naukowi, doktoranci oraz studenci opolskich uczelni wyższych indywidualnie zaprezentowali swoje pomysły na biznes oraz swoje dotychczasowe doświadczenia naukowe i biznesowe. Po zapoznaniu się z profilem działalności eksperci przeprowadzili metodą indywidualnego studium przypadku kompleksową analizę akademickich inicjatyw i idei biznesowych. Podczas warsztatu eksperci – Pan dr Björn Wolf oraz Pan Mario Kretzschmar zaprezentowali jedno z narzędzi do określenia wstępnego przeglądu idei biznesowej. Po wyjaśnieniu i omówieniu schematu każdy z uczestników warsztatu musiał określić i omówić na wzór „domu” i w oparciu o własny pomysł na biznes 5 obszarów działalności: TEAM – motywacja grupy, kwalifikacje zespołu, podział obowiązków; NEED – rozmiar rynku, trendy, analiza branży, ewentualne problemy z przyszłymi klientami; APPROACH – podejście do problemu, sposób na rozwiązanie pojawiających się problemów, wyróżnienie produktu na rynku; BENEFIT – jakie będą konkretne korzyści, zyski; oraz COMPETITION – konkurencja, jej rozpoznanie, czym się zajmuje i w jaki sposób. Uczestnicy zostali zapoznani ze sposobami wsparcia przedsiębiorczości akademickiej stosowanymi w Niemczech w tym przedsięwzięciami typu spin-off.

W trakcie warsztatu szeroko omówiono również konstrukcję i metodę profesjonalnego przygotowania biznes planu. Przedstawiono strukturę klasycznego biznes planu, jako instrumentu do strukturyzacji idei: streszczenie planowanej działalności, opis produktu, badanie i opis rynku, sposoby dystrybucji, marketing, struktura przedsiębiorstwa oraz plan finansowy. Eksperci doradzali w jakiej kolejności powinno sporządzać się biznes plan. Podczas warsztatu zaprezentowano narzędzia i sposób ich wykorzystywania pomocne w celach adaptacji akademickich pomysłów na własną działalność gospodarczą wśród uczestników warsztatu. Eksperci zaznajomili uczestników i wyjaśnili na czym polegają i jak poprawnie sporządzić takie elementy badania rynku jak: analiza SWOT, czy analiza PORTFOLIO.
Strona internetowa współfinansowana ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego.

dol