Przedsiębiorczość akademicka. Spółki spin-off w Polsce


Data dodania: 2011-11-07 13:46:19

Przedsiębiorczość akademicka. Spółki spin-off w Polsce

 

Przedsiębiorczość akademicka. Spółki spin-off w Polsce

Niniejsze opracowanie dobrze wpisuje się w działania instytucji i organizacji wspierających przedsiębiorczość akademicką. Końcowym rezultatem tych działań powinien być innowacyjny rozwój przedsiębiorstw wynikający ze ściślejszych związków nauki i gospodarki oraz zwiększenia transferu innowacji i technologii.

Autor pokazuje praktyczne przykłady przedsiębiorstw wyrosłych na bazie wyników badań naukowych. Droga, jaką przeszli naukowcy - przedsiębiorcy nie była łatwa ani szybka i wymagała korekt. Przedstawieni w publikacji przedsiębiorcy potrafili umiejętnie połączyć innowacyjny pomysł z dobrym zarządzaniem i odpowiednimi źródłami finansowania.

Książka zawiera informacje o czynnikach wpływających na sukces i zachęca do dalszych, szerszych badań, których wyniki pokażą przedstawicielom społeczności akademickiej jak wdrażać wyniki badan naukowych.

 Niniejsza publikacja może stanowić istotny impuls dla badań efektywności działania instytucji wsparcia przedsiębiorczości i innowacji oraz doskonalenia ich działalności poprzez zróżnicowanie oferty w zależności od stadium rozwoju przedsiębiorstw - preinkubacja, inkubacja, start up, wzrost oraz grup, do których oferta jest skierowana - studenci, pracownicy nauki, partnerzy zewnętrzni.

 źródło:http://www.parp.gov.pl/Strona internetowa współfinansowana ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego.

dol