Rekrutacja


 
Opolski Park Naukowo-Technologiczny Sp. z o.o. w partnerstwie z Uniwersytetem Opolskim oraz partnerem zagranicznym Technologie- und Gründerzentrum Bautzen GmbH rozpoczął nabór do projektu "Od nauki do biznesu. Projekt wsparcia spin-off".
Szczegółowe informacje zawiera:
Serdecznie zapraszamy do zgłaszania swojego udziału w projekcie!
Zgłoszenia wraz z niezbędnymi dokumentami należy dokonywać osobiście w:
 
Biurze Projektu
Opolski Park Naukowo-Technologiczny Sp. z o.o.
ul. Prószkowska 76
45-710 Opole
tel. 077 400 05 18
fax. 077 400 05 53
e-mail: info@opnt.pl
 
Biurze Partnera Projektu:
Akademicki Inkubator Przedsiębiorczości Uniwersytetu Opolskiego
ul. Katowicka 89
45-061 Opole
telefon/fax: +48 77 452 74 57
 
Termin rekrutacji:
Od 16 do 31 marca 2010 rokuStrona internetowa współfinansowana ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego.

dol