Podsumowanie drugiego spotkania warsztatowego, które odbyło się w dniach 14-15 październik 2010r.


Data dodania: 2010-10-19 12:51:07

Podsumowanie drugiego spotkania warsztatowego, które odbyło się w dniach 14-15 październik 2010r.

Wizyta szkoleniowa


Data dodania: 2010-08-03 14:27:14

W ramach kolejnego działania w projekcie pn. "Od nauki do biznesu. Projekt wsparcia spin-off" przewiduje się organizację tygodniowych wizyt szkoleniowych dla 12 kobiet i mężczyzn.

Podsumowanie pierwszego spotkania warsztatowego, które odbyło się w dniach 29-30 lipca 2010 r.


Data dodania: 2010-08-02 13:51:44

Opolski Park Naukowo-Technologiczny Sp. z o.o. wraz z Uniwersytetem Opolskim we współpracy z partnerem zagranicznym Technologie-und Gründerzentrum Bautzen GmbH informuje, iż w dniach 29-30 lipca 2010 r. odbyło się pierwsze z czterech spotkań warsztatowych realizowanych w ramach projektu pn. „Od nauki do biznesu. Projekt wsparcia spin-off”.


Zaproszenie na pierwsze spotkanie warsztatowe w ramach projektu pn.: "Od nauki do biznesu. Projekt wsparcia spin-off"


Data dodania: 2010-07-19 14:39:46

Opolski Park Naukowo-Technologiczny Sp. z o.o. wraz z Uniwersytetem Opolskim we współpracy z partnerem zagranicznym Technologie-und Gründerzentrum Bautzen GmbH serdecznie zaprasza na pierwsze spotkanie warsztatowe w ramach projektu pn.: "Od nauki do biznesu. Projekt wsparcia spin-off", dotyczące specyfiki przedsiębiorstw Spin-off i Spin-out, w ramach którego uczestnicy zostaną zapoznani ze specyfikacją przedsiębiorstw oraz przytoczone zostaną liczne odniesienia do dobrych praktyk i przykładów projektów realizowanych w ramach Programu Operacyjnego Innowacyjna Gospodarka (działanie 3.1) jak i Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki (poddziałanie 8.2.1).


Podsumowanie drugiej wizyty studyjnej


Data dodania: 2010-06-20 12:25:11

Podsumowanie drugiej wizyty studyjnej
Strona internetowa współfinansowana ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego.

dol