Wyjazd studyjny dla Animatorów spin-off w dniach 31 maja - 2 czerwca 2010 r.


Data dodania: 2010-05-31 12:46:26

Opolski Park Naukowo-Technologiczny wraz z Uniwersytetem Opolskim we współpracy z partnerem zagranicznym Technologie-und Gründerzentrum Bautzen GmbH informuje, iż w dniach 30 maja - 2 czerwca 2010 r. rozpoczęła się pierwsza zagraniczna wizyta studyjna w Niemczech w zakresie projektu " Od nauki do biznesu. Projekt wsparcia spin-off".


Ogłoszenie o naborze krajowych ekspertów szkoleniowych


Data dodania: 2010-05-01 15:56:53

Opolski Park Naukowo-Technologiczny Sp. z o.o. wraz z Uniwersytetem Opolskim we współpracy z partnerem zagranicznym Technologie-und Gruderzentrum Bautzen GmbH w zwiazku z organizacją projektu pn. "Od nauki do biznesu. Projekt wsparcia spin-off" realizowanego w ramach Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki, Priorytet VIII "Regionalne kadry gospodarki, Działanie 8.2 "Transfer wiedzy", Poddziałanie 8.2.1 "Wsparcie dla współpracy sfery nauki i przedsiębiorstw" informuje o rozpoczęciu naboru osób zatrudnionych jako krajowi eksperci szkoleniowi.


Ogłoszenie o rekrutacji do projektu


Data dodania: 2010-03-23 15:32:21

Zgłoś się do uczestnictwa w projekcie!
Rekrutacja rozpoczęta!
Opolski Park Naukowo-Technologiczny Sp. z o.o. w partnerstwie z Uniwersytetem Opolskim oraz partnerem zagranicznym Technologie- und Gründerzentrum Bautzen GmbH rozpoczął nabór do projektu "Od nauki do biznesu. Projekt wsparcia spin-off".
 

Spotkanie otwierające projekt pn. "Od nauki do biznesu. Projekt wsparcia spin-off"


Data dodania: 2010-03-01 12:39:19

Dnia 24 lutego 2010r. w Sali Senatu Uniwersytetu Opolskiego odbyło się spotkanie otwierające projekt "Od nauki do biznesu. Projekt wsparcia spin-off", realizowany w ramach Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki przez Opolski Park Naukowo-Technologiczny w partnerstwie z Uniwersytetem Opolskim oraz partnerem zagranicznym Technologie- und Gründerzentrum Bautzen GmbH. Na spotkaniu zostały przedstawione główne cele projektu wraz z działaniami, które będą podejmowane w ramach jego realizacji oraz omówiono założenia współpracy Beneficjenta z partnerem zagranicznym.

 


Zapytanie ofertowe na zakup w ramach projektu pn.: „Od nauki do biznesu. Projekt wsparcia spin-off”


Data dodania: 2010-02-12 10:53:28

Zapytanie ofertowe na zakup w ramach projektu pn.: „Od nauki do biznesu.  Projekt wsparcia spin-off”
Strona internetowa współfinansowana ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego.

dol