Zapytanie ofertowe na zakup w ramach projektu pn.: „Od nauki do biznesu. Projekt wsparcia spin-off”


Data dodania: 2010-02-12 10:31:17

Zapytanie ofertowe na zakup w ramach projektu pn.: „Od nauki do biznesu.  Projekt wsparcia spin-off”

Ogłoszenie o naborze do panelu ekspertów


Data dodania: 2010-02-10 15:42:04

Uprzejmie informuję, iż Opolski Park Naukowo-Technologiczny wraz z Uniwersytetem Opolskim we współpracy z partnerem zagranicznym Technologie-und Gründerzentrum Bautzen GmbH rozpoczął realizację projektu „Od nauki do biznesu. Projekt wsparcia spin - off.”, realizowanego w ramach Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki, Priorytet VIII „Regionalne kadry gospodarki”, Działanie 8.2 „Transfer wiedzy”, Poddziałania 8.2.1 „Wsparcie dla współpracy sfery nauki i przedsiębiorstw”.

W ramach realizacji projektu zaplanowano szereg działań zmierzających do podniesienia świadomości w zakresie wysokiej rangi transferu wiedzy pomiędzy sektorami B+R i sektorem MSP wśród pracowników naukowych i kadry zarządzającej jednostkami naukowymi, poprzez zapoznanie z  modelem współpracy u partnera zagranicznego, rozwój kapitału społecznego regionu poprzez organizację staży dla pracowników naukowo - dydaktycznych w firmach typu spin - off i spin - out lub bazujących na transferze wiedzy pomiędzy sektorem B+R oraz MSP działających na terenie kraju partnera zagranicznego, utworzenie sieci współpracy i wymiany informacji między środowiskiem naukowym z Regionu Opolskiego a partnerem ponadnarodowym.

Więcej w rozwinięciu wiadomości...

Strona internetowa współfinansowana ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego.

dol